Blog > Marketingové rady

MARWEA marketingový slovníček: Konverze

Daniela Kůsová

V marketingu značí konverze okamžik, kdy návštěvník webu nebo profilu na sociálních sítích provede požadovanou akci, která přináší chtěnou hodnotu vašemu podnikání. Může se jednat o nákup produktu, registraci k odběru newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře nebo jakoukoli jinou akci, kterou považujete za cíl vaší marketingové strategie. Konverze je proto zásadním ukazatelem úspěšnosti vašich marketingových aktivit a jejich účinnosti při snaze přeměnit prohlížející návštěvníky na platící zákazníky.

Jak vypadá konverze?

V online prostředí může konverze nabývat různých podob v závislosti na cílech vaší kampaně. Nejčastější online konverzí je samozřejmě nákup produktu nebo služby. Další formy konverzí mohou být:

  • registrace (například přihlášení k odběru newsletteru) 
  • vytvoření uživatelského účtu 
  • registrace na webinář
  • stažení online obsahu (například e-book nebo analýza)
  • vyplnění kontaktního formuláře
  • žádost o cenovou nabídku (především v B2B prostředí)

Nezapomínejme ale ani na offline svět. I zde hrají konverze důležitou roli a lze je sledovat prostřednictvím různých akcí. Může se jednat o konverzi v podobě návštěvy pobočky, tedy fyzické návštěvy zákazníka, realizování obchodního telefonního hovoru nebo provedení rezervace touto formou. Účast na události, jako je seminář nebo konference, můžeme také považovat za konverzi, pokud je výsledkem vašich marketingových aktivit. Prolnutí offline a online světa je tedy možné, nicméně konverze se v takových případech hůře vyhodnocuje.

Jak lze měřit a analyzovat konverze?

Pro měření konverzí v online prostředí používáme různé nástroje a technologie. Google Analytics je jedním z nejrozšířenějších nástrojů, který poskytuje komplexní přehled o tom, jak návštěvníci interagují s vaším webem, a umožňuje sledovat konverzní poměr. Ještě o level výše je nasazení komplexních CRM systémů, které jsou také důležitým marketingovým nástrojem, protože pomáhají sledovat interakce se zákazníky a měřit konverze, které se dějí offline nebo jsou výsledkem kombinovaných marketingových aktivit.

Analýza konverzí

Jakmile shromáždíte všechna data, můžete provést důkladnou analýzu. V prvním kroku doporučujeme identifikovat důvody a místa, kde návštěvníci opouštějí váš web bez provedení konverze. V druhém kroku následuje segmentace dat. V této fázi analyzujete různé segmenty návštěvníků, jako jsou noví versus vracející se návštěvníci, zdroje návštěvnosti nebo demografické údaje. Díky vyhodnocování kampaní budete moci určit, které marketingové kanály a kampaně vám přinášejí nejvíce konverzí.

Cílení na relevantní publikum, které nejen klikne

Správné cílení je základním předpokladem pro úspěšné konverze. Je důležité, abyste znali vašeho ideálního zákazníka, tedy váš cílový segment, jeho potřeby a chování. Použití dat a analytických nástrojů k segmentaci a cílení reklamních kampaní na relevantní publikum je důležitou součástí celého procesu. Personalizace obsahu, tedy například přizpůsobení textace a nabídek konkrétním potřebám a zájmům cílové skupiny, může výrazně zvýšit pravděpodobnost konverze. Segmentaci trhu jsme se více věnovali v jednom z našich předchozích článků.

Segmentace trhu

Optimalizace webu

Chcete-li zvýšit poměr konverzí, měli byste se postarat o to, aby váš web byl uživatelsky přívětivý, což zahrnuje jednoduchou navigaci, rychlé načítání stránek a mobilní optimalizaci. Atraktivní design webu je také důležitý, včetně jasné a konzistentní vizuální identity. Důvěryhodnost webu snadno podpoříte kvalitním obsahem, referencemi, certifikáty a zákaznickými recenzemi. Nedílnou součástí je také zakomponování SEO aktivit.

Testování variant konverzí

A/B testování je klíčovou metodou pro optimalizaci konverzí. Testujte různé varianty návrhu stránky, například změnu layoutu, barev, textů a vizuálů. Vyzkoušejte různé formulace výzev k akci (tzv. CTA), jejich umístění a design. Také změna formátu a obsahu nabídek, nabídka věrnostních slev a akcí může přinést zajímavé výsledky.

Konverze jsou nezbytným měřítkem úspěchu marketingových kampaní. Správné měření, analýza a optimalizace konverzí mohou výrazně zvýšit efektivitu vašich marketingových snah. 

Chtěli byste získat náskok před konkurencí, ale na optimalizaci kampaní či tvorbu konverzních webů nemáte dostatečnou kapacitu či know-how? Spojte se s našimi zkušenými odborníky v MARWEA a společně vytvoříme kampaně na míru vašemu podniku nebo organizaci tak, aby byly maximálně efektivní a přinášely vám užitek.