Blog > Pro podnikatele

Podle čeho poznat, že je čas na tvorbu nového webu?

S rozvojem online a marketingových aktivit vzrůstají očekávání webových návštěvníků, a tím pádem se dynamicky mění také požadavky na webové stránky. Starší weby, které zanedbávají inovace a nepodnikají kroky ke zdokonalení designu či uživatelské přívětivosti, čelí riziku ztráty relevance z pohledu vyhledávačů, a tedy i návštěvnosti, o kterou jde u jakékoliv webové prezentace především. 

V dnešním článku jsme se proto zaměřili na klíčové ukazatele, které vám pomohou odhalit, jestli právě vašemu webu „neujel vlak“ a není na čase se pomalu začít připravovat na novou vizuální identitu a webové rozhraní obecně.

Jaká negativa mají staré weby?

Mezi nejčastější problémy patří zastaralá rozhraní. Ta přenáší na návštěvníka webu pocit neaktuálnosti a neestetičnosti dané stránky, nabídky či informací, které se snaží předat. Moderní web by v tomto ohledu neměl uživatele nechat hádat, kam zamířit dále. Intuitivní design poskytující snadnou navigaci a esteticky příjemný vizuální zážitek je důležitým faktorem, který každý návštěvník webu vnímá. Na jeho základě se poté během pár sekund rozhodne, zda bude svou pozornost věnovat právě vám.

Nedostatečná uživatelská přívětivost totiž může způsobovat frustraci uživatelů při hledání informací nebo provádění konkrétní akce na webu. Kvalitní uživatelský zážitek (UX) je proto klíčový pro udržení retence návštěvníků. S tím souvisí i schopnost webu přizpůsobit se jakémukoliv zařízení, ze kterého je web navštěvován. Tento negativní aspekt naštěstí již téměř vymizel. Přesto je dobré připomenout nezbytnost responzivity webových stránek. Obzvláště starší stránky, které tuto schopnost nemají, ztrácejí na konkurenceschopnosti.

Zapomínat by se nemělo ani na samotný obsah. Ten by měl vycházet z celkové marketingové strategie. Naplnit webové stránky textem relevantním pro vás jakožto provozovatele není správná cesta. Kromě uzpůsobení jazyka vaší cílové skupině je třeba se zaměřit i na algoritmy vyhledávačů, které kladou důraz na optimalizaci webového obsahu. SEO aktivity, jak se této oblasti říká, mohou zvýšit relevanci vašeho webu, pomoci zobrazování na vyšších pozicích, a to v dlouhodobém měřítku. Starší weby, které v očích algoritmů neobstojí, mohou trpět poklesem viditelnosti a návštěvnosti. 

Kdy je správný čas na změnu?

Důležité je sledovat a pravidelně vyhodnocovat analytická data. Systematický pokles konverzí a retence uživatelů jsou klíčové indikátory potřeby revize webu a celkové struktury stránek. Vodítkem je také zpětná vazba od návštěvníků. Zejména pokud obsahuje stížnosti na výše jmenované oblasti.

Veronika Stryalová a Barbora Tatarová, marwea agency

Veronika Stryalová a Barbora Tatarová, MARWEA Agency

Jak se připravit na tvorbu nového webu?

Najděte svou cílovou skupinu. Pravidelný průzkum potřeb a preferencí cílové skupiny poskytuje nezbytný základ a nadhled pro vytvoření stránky, která bude plně odpovídat očekáváním, se kterými vstupují lidé na váš web.

Při spolupráci s marketingovou agenturou máte k dispozici od začátku širokou paletu myšlenek pro řešení designu webových stránek. Jejich výběr a optimalizace je nezbytnou součástí vývoje moderního a responzivního webového rozhraní, které bude praktické, uživatelsky přívětivé a esteticky přitažlivé.

Pokud už mluvíme o úpravách, připravte se i na aktualizaci obsahu webu. Nový obsah by totiž měl 100% odpovídat současným požadavkům vyhledávačů. Nastavení webu ve vztahu k SEO není snadné, proto je lepší vaše myšlenky, texty a obsah, který chcete vkládat, konzultovat s odborníky v dané oblasti. Pokud se rozhodnete řešit SEO vašeho webu formou komplexní strategie, může se vaše stránka zobrazovat na relevantnějších pozicích a přinášet tak více chtěných konverzí. V dlouhodobém měřítku tak můžete získat konkurenční výhodu i bez další placené reklamy

Nejen optimalizovaný, ale i čtivý text je důležitým faktorem u nového webu. Důraz na kvalitu, přínosnost a práci s klíčovými slovy je zásadní pro vytvoření atraktivního a přesvědčivého obsahu, který osloví vaši cílovou skupinu.

Čas od času je pořádná aktualizace webových stránek skutečně přínosná a pro udržení jejich účinnosti a konkurenceschopnosti prakticky nevyhnutelná. Pravidelné sledování trendů, reakce na potřeby uživatelů a systematická aktualizace designu, obsahu a technologií jsou klíčové faktory pro optimální uživatelský zážitek a dlouhodobý úspěch v online světě.

Nechcete s aktualizací nebo stavbou nového webu udělat krok vedle? Svěřte se do našich rukou a my vám nabídneme komplexní řešení webu, ze kterého vaši návštěvníci nebudou moci odtrhnout oči.