Služby

Marketingové průzkumy

Marketing stavíme na datech, znalosti potřeb a motivaci zákazníků. To jsou rovněž oblasti, které by měl mít každý podnikatel zmapované již v přípravné fázi svého projektu, služby nebo produktu. Pokud je pro vás stále ještě nějaká část podnikání špatně uchopitelná, pojďme ji společně zprůhlednit pomocí důkladného marketingového průzkumu.

Zmapujeme vaše zákazníky i konkurenci

Sesbíráme pro vás data o zájmech, problémech, motivaci i preferencích výběru vaší cílové skupiny, tedy budoucích potenciálních zákazníků. Díky tomu získáte lepší přehled například o možnostech komunikace samotného produktu, služby či projektu, který právě připravujete. Taktéž umíme zajistit komplexní průzkum vašich konkurentů dodávající přehled o situaci a nabídce na daném trhu.

Zmapujeme vaše zákazníky i konkurenci

Sesbíráme pro vás data o zájmech, problémech, motivaci i preferencích výběru vaší cílové skupiny, tedy budoucích potenciálních zákazníků. Díky tomu získáte lepší přehled například o možnostech komunikace samotného produktu, služby či projektu, který právě připravujete. Taktéž umíme zajistit komplexní průzkum vašich konkurentů dodávající přehled o situaci a nabídce na daném trhu.

Jsme marketingová agentura
s kreativními a bystrými řešeními. Ozvěte se nám.

info@marwea.com

+420 606 780 808

  info@marwea.com

+420 606 78 808

Koho potkáte

Spoluprací s MARWEA získáte přístup k týmu odborníků, kteří se starají o vaši přítomnost na sociálních sítích, takže se můžete soustředit na své hlavní obchodní aktivity.

Markéta Jílková

Marketing Strategist, Owner

Ivana Krochotová

Project Manager

Daniela Kůsová

PPC, Google Ads Specialist

Jakub Jenčo

Meta Ads Specialist

Simona Jašíková

Social Media Specialist

Barbora Tatarová

Marketing Specialist

Veronika Juštová

Marketing Specialist

Ondřej Hink

Copywriter, SEO specialist

Veronika Stryalová

Social Media Specialist

Jak vypadá spolupráce s MARWEA?

01
Vytyčíme si cíle

Už jste se setkali s naší Markét? Pokud ano a zároveň jste se rozhodli v navázání spolupráce, čekají vás první kroky na naší společné marketingové cestě. Musíme si jasně vytyčit a pojmenovat cíle, objasnit očekávání a zaměření marketingového průzkumu.

02
Naplánujeme strategii průzkumu

Diskutujeme o metodách sběru dat, výběru vzorku, rozsahu analýzy a dalších důležitých faktorech. Správně určená skupina respondentů a metody sběru jsou klíčové pro relevantnost získaných dat, podle kterých se následně bude rozhodovat v dalších doporučovaných marketingových či salesových aktivitách.

03
Připravíme výzkumné metody

Připravujeme znění dotazníků, kontakty a časové rozmezí sběru podle dohodnutých strategií. Důležitá je i zpětná vazba, kterou budeme průběžně zapracovávat.  

O4
Realizujeme marketingový průzkum

Máme schválené otázky a očekávané výstupy? Přistoupíme k realizaci a sběru dat. Vše se snažíme dělat s maximální precizností, doptáváme se a rozvádíme odpovědi tak, abychom získaly relevantní informace.

O5
Analyzujeme a interpretujeme data

Informace je nutné zpracovat a vyhodnotit. Jednotlivá data dáváme dohromady a interpretujeme s ohledem na stanovené cíle a domluvenou formu předání výstupu.

O6
Prezentujeme závěry

Na závěr nesmí chybět přehledně zpracovaná prezentace doporučení a dat, která vedla k jednotlivým marketingovým návrhům, které mohou být dále rozvíjeny. Vše rozebereme do posledního detailu. Profesionálně a transparentně!

Pomocí marketingu obohacujeme
svět o nové vědomosti a zážitky

Jsme tým, který přichází s inovativními nápady a promyšlenou marketingovou strategií v tu pravou chvíli. Také proto jsme tajnou zbraní vašeho marketingu!