Blog > Marketingové rady

MARWEA marketingový slovníček: Remarketing

Vanoce v lete

V digitálním marketingu hraje remarketing klíčovou roli při oslovování potenciálních zákazníků a upevňování brandu společnosti nebo osobní značky. Jedná se o strategii, která umožňuje podnikům nebo marketingovým agenturám efektivně komunikovat s uživateli, kteří již projevili zájem o jejich produkty nebo služby. Ale jak vypadá remarketing v praxi a jaké jsou jeho hlavní výhody?

Jak funguje remarketingová kampaň

Remarketingová strategie je oblast digitálního marketingu, která pracuje s opakovaným oslovením uživatelů, kteří již interagovali s webovou stránkou, mobilní aplikací nebo jiným online obsahem dané značky. Do této skupiny spadají také například návštěvníci, kteří se podívali na konkrétní produkty, přidali si je do košíku, ale konverzi (tedy nákup zboží či služeb) už z různých důvodů nedokončili. Aby se potenciální zákazník vrátil zpět do procesu a dokončil ho – to je právě úkolem remarketingové kampaně.

Fungování tohoto principu je založeno na tzv. cookies a sledování chování uživatelů na internetu. Když konkrétní uživatel navštíví webovou stránku, je mu přidělen unikátní identifikátor, který sleduje jeho chování a pohyb na daném webu. Na základě těchto informací a dat mohou následně reklamní kampaně cílit na specifické skupiny uživatelů a zobrazovat jim relevantní reklamy.

MARWEA nástroje

Metody remarketingu

Existuje velké množství metod cílení remarketingových aktivit. Nejznámější je webový remarketing, se kterým se každý z nás již minimálně jednou setkal. Spočívá v zobrazování reklamních bannerů, produktových carouselů nebo textových reklam na dalších webových stránkách, které uživatel navštívil. Tato forma remarketingu umožňuje zobrazení reklam značky na různých částech internetu, čímž se zvyšuje šance na opětovné zapojení uživatele.

Další z forem remarketingu je založena na rozesílání personalizovaných e-mailů uživatelům, kteří vyjádřili zájem nebo provedli určitou akci, jako je například opuštěný košík pod přihlášeným nákupním profilem. Tato forma remarketingu umožňuje přímý kontakt se zákazníkem a může být velmi účinná při obnově jeho zájmu o produkty nebo služby.

V neposlední řadě je tu samozřejmě remarketing na sociálních sítích, tedy cílení na uživatele sociálních sítí, kteří dříve projevili zájem o produkty nebo služby v jiném konverzním prostředí/webu. S pomocí sociálních sítí je možnost opakovaně oslovit uživatele na základě jejich předchozích interakcí a zároveň využít specifického prostředí sociálních médií ke sdílení obsahu a šíření povědomí o značce.

Jaké jsou výhody remarketingu?

Opakovaná expozice značky a prezentace produktů může vést ke zvýšené konverzi uživatelů, kteří již minimálně jednou projevili svůj zájem. Remarketing umožňuje udržovat značku v mysli uživatele a připomínat mu produkty nebo služby, které si prohlížel. Pravděpodobnost toho, že dokončí nebo zopakuje svůj nákup, je tak mnohem vyšší. Stejně tak pravidelné zobrazování reklam uživatelům, kteří již interagovali se značkou, podporuje povědomí o značce a posiluje její pozici na trhu. Opakovaná prezentace značky v online prostoru napomáhá k budování uživatelské důvěry a zákaznické loajality.

Jak realizovat remarketingovou kampaň?

Remarketing je nenahraditelným nástrojem a nutnou součástí marketingové strategie všech společností, které chtějí efektivně oslovit své publikum a maximalizovat svůj návrat z investic do online reklamy. S vhodně navrženými kampaněmi může remarketing přinést významné výsledky a pomoci posunout podnikání na vyšší úroveň.

Chtěli byste získat náskok před konkurencí, ale na tvorbu remarketingových kampaní nemáte dostatečnou kapacitu či know-how? Spojte se s našimi zkušenými odborníky v MARWEA a společně vytvoříme kampaně s maximální efektivitou a mírou chtěné konverze.