Blog > Marketingové rady

Proč je správné nastavení DNS pro váš e-mailing důležité?

Nechcete, aby vaše e-mailingové kampaně skončily u klientů ve spamu? Potom byste měli věnovat pozornost správnému nastavení DNS (Domain Name System) záznamů. Právě ty mají významný vliv na funkci a bezpečnost. Co to pro vás znamená?

DNS

Zkratky, které se vám v souvislosti s DNS záznamy budou hodit

DKIM (Domain Keys Identified Mail) představuje technologii digitálního podpisu, který je následně schopný ověřit pravost konkrétního e-mailu. Příjemce si může díky DKIM ověřit, že takto „digitálně podepsaná“ zpráva nebyla po cestě od odesílatele upravována.

SPF (Sender Policy Framework) slouží na ochranu proti spamu. Mechanismus ověřuje IP adresu daného odesílatele a sděluje straně příjemce, zda je pošta z této konkrétní domény bezpečná. 

DMARC (Domain Message Authentication Reporting and Conformance) poté určuje, co se má stát s příchozím e-mailem, který nemá platný ani jeden z výše uvedených mechanismů. Zároveň je možné skrze něj reportovat zneužití domén.

BIMI (Brand Indicators for Message Identification) je textovým záznamem, který reprezentuje logo odesílatele. Jeho užití pomáhá nejen zlepšit viditelnost odesílatele, ale také funguje jako prevence před podvodnými e-maily. Vizuální stránka e-mailové rozesílky je stejně důležitou součástí jako text. 

Proč se problematikou DNS záznamů zabývat právě nyní?

Mnohé technologie jsou známé již delší dobu, tedy proč se jejich nastavením zaobírat právě nyní? Google totiž od letošního února přistoupil k větším restriktivním opatřením v rámci boje proti spamu. Od 1. února 2024 proto vyžaduje vyšší nároky na odesílatele e-mailů. V praxi lze hovořit o nutnosti používání technologií SPF, DKIM a DMARC. Pokud tedy plánujete e-mailové rozesílky na adresy, které jsou obsluhovány servery společnosti Google, je nutné si zkontrolovat všechny výše zmíněné DNS záznamy. V opačném případě totiž zaznamenáte nulovou doručitelnost a tedy propad efektivity v této oblasti marketingové komunikace s klienty.

Zvyšte doručitelnost svých e-mailů

Nastavením DNS záznamů si otevíráte dveře k implementaci bezpečnostních mechanismů jako DKIM, SPF, DMARC a BIMI. Jedná se o důležité prvky, které zvyšují důvěryhodnost a bezpečnost e-mailové komunikace. Díky tomu se zvýší doručitelnost e-mailů a ochrana před jejich umístěním do spamu. Aktivací přispějete k boji s falešnými e-maily a podvodnými doménami. Pokud k rozesílce používáte některý z e-mailingových nástrojů či aplikací, mělo by být snadné dohledat v jejich rozhraní nastavení DNS záznamů.

Smartemailing

Pro sledování úspěšnosti

Vlastní doména je jedna věc, ale jak takovou doručitelnost e-mailingové kampaně měřit? K těmto účelům se používá tzv. trackovací doména, která započítává prokliky a následně přesměrovává na původní adresu. Princip je jednoduchý a většina e-mailingových nástrojů a aplikací má trackovací doménu zavedenou automaticky. Ještě před rozesílkou je potřeba odkazy vyměnit za jiné, které vedou skrze trackovací doménu. Pokud na něj příjemce klikne, je směrován přes tuto doménu, kde se jeho klik započte, na původní adresu odkazu. Tato doména by měla být nastavena tak, aby vás příjemce jasně rozpoznal jakožto cílovou doménu.

Kde si své domény ověřit?

Využít můžete například SPF Checker na MXtoolbox. Po zadání domény nebo IP adresy se spustí kontrola záznamů SPF. Tento diagnostický nástroj funguje jako vyhledávač záznamů SPF a validátor SPF. Test vyhledá záznam SPF pro zadanou doménu a zobrazí nalezený záznam SPF (pokud existuje). Souběžně s tím provede řadu diagnostických testů a upozorní na všechny chyby nalezené v záznamu, které by mohly negativně ovlivnit doručení e-mailu.

Nechcete být na nastavování DNS záznamů a e-mailing sami?

Správné nastavení DNS záznamů je spolu s implementací technologií jako DKIM, SPF, DMARC a BIMI a použitím trackovací domény klíčem k úspěšnému e-mailovému marketingu. Nejste si s e-mailingovými kampaněmi jistí? Svěřte se do našich rukou a my vám pomůžeme sestavit e-maily s kvalitním obsahem a vyladěnou grafikou, které si každý rád rozklikne!